Slag bij Ane was hier

ane002Gebeurtenis

Nabij het dorpje Ane werd in de middeleeuwen een groot ridderleger in de pan gehakt. Het is 28 juli 1227. De bisschop van Utrecht trekt ten strijde tegen de burggraaf van Coevorden, een opstandige leenman. De burggraaf krijgt steun van Drentse boeren. Ongeoefend en lichtbewapend maken zij in het open veld tegen de zwaarbewapende ridders geen schijn van kans. De Drenten lokken het leger daarom naar het moeras tussen Ane en Coevorden, waar de paarden en de ridders met de zware harnassen wegzakken. De Drenten vallen aan met pijlen, speren, messen en knotsen en vele edelen sneuvelen. Ook de bisschop van Utrecht vindt de dood. Zijn opvolger bezorgt de opstandige burggraaf drie jaar later alsnog een gruwelijke dood.

Bron afbeelding: Diorama van de Slag bij Ane, Nationaal Tinnen Figuren Museum Ommen

http://www.xwashier.nl/plaats/ane