“”Op 11 augustus 2018 vond bij het Monument in Ane de jaarlijkse Herdenking plaats van de Slag bij Ane.

Daaraan vooraf werd in Café Bolte te Gramsbergen door de Archeoloog Drs. C.G. Koopstra uit Den Andel (Gr.)

een lezing gehouden over het onderwerp:

“De Vilsterborg in Umbalaha en andere geheimen van het Vechtdal”.

In de 11e eeuw deelde de Keizer zijn Rijk in, in allerlei Graafschappen. Eén daarvan was de Graafschap Umbalaha.

Over de exacte ligging zijn de meningen verdeeld. De één houdt het op het Land van Vollenhove, de ander op de Vechtstreek,

terwijl nog weer een ander ziet op het gebied bij Meppen en Haselünne in Duitsland. Bij de spreker stond de rivier de Vecht

en de daaraan bij de grens met Duitsland gelegen Vilsterborg centraal. Ook Drenthe was in die tijd zo’n Graafschap.

Het was door de Keizer geschonken aan de Bisschop van Utrecht, die daardoor ook Graaf van Drenthe was geworden.

De rivier de Vecht was een belangrijke verbinding tussen de stad Utrecht (zetel van de Bisschop) en Drenthe.

Het was met name van belang voor de afvoer van de Drentse afdrachten (belastingen in natura) naar het bisschoppelijk

Paleis in Utrecht. De door de Drentse boeren te betalen heffingen moeten, gezien de vele scheepvaartbewegingen

richting Utrecht, gigantisch zijn geweest. Daarnaast zullen de boeren ook de kosten van de bouw van de (tuf)stenen kerken

uit de opbrengst van hun landerijen moeten hebben betaald. Om de hieruit ontstane boerenopstanden uit die tijd de kop

in te kunnen drukken, kunnen ook de door de Bisschop gebouwde Burchten en Sterkten aan de Vecht worden verklaard””.