ANE-GRAMSBERGEN- Met bloemlegging bij het monument in Ane is zaterdag 26 juli 2014 onder grote belangstelling de Slag bij Ane herdacht van 28 juli 1227. Elk jaar wordt deze historische veldslag herdacht op initiatief van de Vereniging “Herdenking Slag bij Ane”.

 

Voorafgaande aan de bloemlegging was er in café Bolte in Grambergen een lezing. Drs. G. Kleis uit Coevorden liet aan de hand van een power point presentatie de geschiedenis van kasteel Coevorden zien. Oorspronkelijk een mottekasteel voorzien van een donjon had kasteel Coevorden een groot aandeel in de geschiedenis van de Slag bij Ane. Kleis wist de aandacht van de aanwezigen boeien.

De Vereniging Herdenking Slag bij Ane telt een groot aantal leden, afkomstig uit de wijde regio en ook die met het gebied op de grens van Overijssel en Drenthe verbonden zijn. De vereniging zorgt ervoor dat elk jaar rood-witte bloemen gelegd worden. Deze kleuren zijn verbonden aan de Nedersaksische streek waar de veldslag 787 jaar terug plaatsvond. Ook vlaggen met deze kleur markeerden zaterdag het herinneringsmonument. Dominee Klaas Schaap uit Dalfsen had de eer de bloemen te mogen leggen. De heer Thijs Knotters uit Dalfsen droeg een eigen gemaakt gedicht voor over de slag bij Ane.

 

DSCN0455_DAP_WalorDe slag bij Ane was voor die tijd een betekenisvolle beruchte veldslag tussen de bisschop van Utrecht, Otto II en de Drenten.

Bij die veldslag werd de Bisschop en zijn leger door de Drenten onder leiding van de kastelein Rudolf van Coevorden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Een gevecht van de Drentse boeren tegen hun landsheer voor vrijheid en een betere toekomst. Ook Overijssel kreeg vanaf toen haar vrijheid terug. Vanuit Hasselt over de Vecht richting Ommen trok het grote bisschoppelijke leger vervolgens richting Gramsbergen. De Drenten hadden zich op de grens met Overijssel op een hoger punt opgesteld.

De verzamelde ridders hadden zich zoiets als een toernooiveld voorgesteld. Maar dat bleek een stinkend moeras te zijn. Te voet was het wel begaanbaar. Echter, de paarden met daarop de in harnas gestoken ridders, gingen na twee of drie keer stampen van de hoeven en draaien door de bovenlaag heen. Paard en berijder konden dan ook geen kant meer op. De Drentse boeren gewapend met schoppen, hooivorken en zeisen kwamen onder aanvoering van Rudolf van Coevorden tegenover de Bisschop en zijn leger te staan. Na eerst nog te onderhandeld hebben werd het bisschoppelijke leger het moeras ingelokt en ging letterlijk en figuurlijk kopje onder.

Voor de Drenten was het vervolgens een koud kunstje om het hele bisschoppelijke leger van ruim 400 ridders en bijbehorend voetvolk af te slachten. Dat gebeurde vaak met de van het bisschoppelijke leger buit gemaakte zwaarden.

Dankzij de slag bij Ane is bijvoorbeeld Assen ontstaan. Drenthe moest daar na de slag als boetedoening een klooster bouwen. In Overijssel werd toen het Zwarte Waterklooster bij Hasselt gesticht, waar de ridders van het leger werden begraven.