JAARLIJKSE HERDENKING 25 juli 2015

De Vereniging “Herdenking Slag bij Ane”hield op zaterdagmiddag 25 juli j.l. haar jaarlijkse Herdenking bij Café Bolte in Gramsbergen. Een groot aantal bezoekers, leden en niet leden, was deze middag bijeengekomen voor de spreekster die dit jaar was uitgenodigd, archeologe mevr. drs. A.G.M. Spiekhout. Zij is als medewerkster verbonden aan de Faculteit der Letteren, afdeling Landschapsgeschiedenis, van de DSCN1132-1024x768Rijksuniversiteit te Groningen, (RUG). De lezing had als titel: “De Kastelen en Bisschoppelijke Steunpunten in het Oversticht tussen 1050 en 1450”, de jaren dus waarin de Slag bij Ane (1227) plaatsvond.  Het ging in deze lezing o.m. over de vele z.g. : “Mottekastelen en Rondburchten”, die de Utrechtse Bisschoppen er in bovengenoemde perioden in Overijssel, Drenthe en in (een deel van) Groningen op na hielden.

Ondanks het door het KNMI voor deze middag afgegeven weeralarm, waren er toch weer veel belangstellenden voor deze lezing naar Gramsbergen gekomen en  was de cafézaal bijna tot de nok gevuld, zo melde laterons de zaaleigenaar. Na afloop van de lezing omstreeks 15.00 uur begaf een substantieel deel van de aanwezigen zich naar het Monument te Ane, waar  het tweede gedeelte van de herdenking plaatsvond. Hier werd door de Volksdichter, de heer Thijs Knotters uit Dalfsen, een zelfgemaakt gedicht over de Slag voorgedragen, en daarna werden op het Monument, zoals jaarlijks gebruikelijk is, de bloemen gelegd; ditmaal door Jonkheer Jan van Coeverden, die een rechtstreekse nakomeling is van Ridder Rudolf van Coeverden, die op 28 juli 1227 met een Drents boerenlegertje het onder leiding van Bisschop Otto II van Utrecht staande Ridderleger in het moeras bij Ane versloeg.

Na de officiële herdenking bezocht voorts een groot aantal aanwezigen het naburige voormalige slagveld bij Ane. Van zowel de herdenking alsook het bezoek aan het slagveld, zijn dit jaar filmopnames gemaakt door een filmploeg van de VPRO-televisie.

DSCN1122-1024x768

Het ligt in de bedoeling dat een impressie van deze Herdenking zal worden uitgezonden in maart 2016, in het VPRO-programma “De Hokjesman”.