Met bloemlegging bij het keienmonument in Ane is zaterdag onder grote belangstelling de Slag bij Ane herdacht van 28 juli 1227.

Foto0068dbl-1601

 

Onder grote belangstelling Slag bij Ane herdacht

Bij die veldslag op de grens van Overijssel en Drenthe werd Bisschop Otto II door de Drenten onder leiding van de kastelein Rudolf van Coevorden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Een gevecht van de Drentse boeren tegen hun landsheer voor vrijheid en een betere toekomst. Ook Overijssel kreeg vanaf toen haar vrijheid terug. Vanuit Ommen trok het grote bisschoppelijke leger destijds richting Coevorden. De Drenten hadden zich op een hoger punt opgesteld op deze warme dag. Er zijn nog onderhandelingen gevoerd, maar zonder resultaat.

De verzamelde ridders hadden zich zoiets als een toernooiveld voorgesteld. Maar dat bleek een stinkend moeras te zijn. Te voet was het wel begaanbaar. Echter, de paarden met daarop de in harnas gestoken ridders, gingen na twee of drie keer stampen van de hoeven en draaien door de bovenlaag heen. Paard en berijder konden dan ook geen kant meer op. De Drentse boeren gewapend met schoppen, hooivorken en zeisen kwamen onder aanvoering van Rudolf van Coevorden tegenover de Bisschop en zijn leger te staan. Ze werden het moeras ingelokt waar het zwaar bewapende leger wegzakte.

Voor de Drenten was het vervolgens een koud kunstje om het hele bisschoppelijke leger van ruim 400 ridders en bijbehorend voetvolk af te slachten. Dat gebeurde vaak met de van het bisschoppelijke leger buit gemaakte zwaarden. Elk jaar komen geschiedenisliefhebbers bij elkaar om de slag te herdenken. Dankzij de slag bij Ane is bijvoorbeeld Assen ontstaan. Drenthe moest daar na de slag als boetedoening een klooster bouwen. In Overijssel werd het Zwarte Waterklooster bij Hasselt gesticht, waar ook ridders van het leger werden begraven.

Voorafgaande aan de bloemlegging was er in café Bolte in Grambergen een lezing. De Vereniging herdenking Slag bij Ane, met leden uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg en ook die met het gebied op de grens van Overijssel en Drenthe verbonden zijn, zorgt ervoor dat elk jaar rood-witte bloemen gelegd worden. Deze kleuren horen bij de Saksische streek. Ook vlaggen met deze kleur markeerden zaterdag het herinneringsmonument.

Bron: Harry Woertink – 28 juli 2012

Artikel : http://www.oudommen.nl/?p=10850