Contact

                                                            Lidmaatschap:

 Wilt u onze geschiedenis helpen in stand te houden? Word dan lid van onze vereniging.

 Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: vereniging@slagbijane.nl of naar  info@slagbijane.nl

 Vermeld hierin uw volledige naam, adres, woonplaats en uw emailadres.

 De contributie bedraagt slechts € 7,50 per jaar. Door middel van deze bescheiden bijdrage steunt u onze vereniging en stelt u ons in

 staat om de jaarlijkse activiteiten uit te kunnen voeren.

 Voor elke bijeenkomst en/of vergadering, met uitzondering van de bestuursvergadering, ontvangt u als lid een persoonlijke uitnodiging

 inclusief agenda.

 Mocht u de “Slag bij Ane” eens van dichtbij willen bekijken, ga dan eens naar het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen,

 website: http://tinnenfigurenmuseum.nl/start/Daar kunt u een prachtig diorama bekijken van de “Slag bij Ane” en kunt u goed zien

 onder welke omstandigheden de legers destijds met elkaar in gevecht waren.

   Gegevens van de Vereniging:

                     BANK REKENING NR: 

NL 02 INGB 0003 8488 47  t.n.v. VERENIGING HERDENKING "SLAG BIJ ANE".

contactformulier